Tenaga Pengajar Prodi Pendidikan Seni Tari

TENAGA PENGAJAR

 

No

Nama Lengkap

Bidang Keahlian

E-mail

1

Dr. Sumaryadi, M.Pd

Pendidikan Seni

sumaryadi@uny.ac.id

2

Dr. Sutiyono, S.Kar., M.Hum

Pengkajian Seni Pertunjukan

sutiyono@uny.ac.id

3

Dr. Kuswarsantyo, M.Hum

Pengkajian Seni Pertunjukan

kuswarsantyo@uny.ac.id

4

Dr. Muh. Mukti, S.Kar., M.Sn.

Pengkajian Seni Pertunjukan

 

5

Drs. Marwanto, M.Hum.

Pengkajian Seni Pertunjukan

marwanto@uny.ac.id

6

Dr. Titik Putraningsih, M.Hum.

Pengkajian Seni Pertunjukan

titik_putraningsih@uny.ac.id

7

Dra. Enis Niken Herawati, M.Hum

Pengkajian Seni Pertunjukan

niken_herawati@uny.ac.id

8

Dra. Ni Nyoman Seriati, M.Hum.

Pengkajian Seni Pertunjukan

ni_nyomanseriati@uny.ac.id

9

Dra. Yuli Sectio Rini, M.Hum.

Pengkajian Seni Pertunjukan

yuli_sectio@uny.ac.id

10

Dra. Herlinah, M.Hum.

Pengkajian Seni Pertunjukan

herlinah@uny.ac.id

11

Dra. Trie Wahyuni, M.Pd.

Pendidikan Seni

trie_wahyuni@uny.ac.id

12

Drs. Bambang Suharjana, M.Sn.

Penciptaan Seni

bambang_suharjana@uny.ac.id

13

Dr. Kusnadi, M.Pd

Teknologi Pembelajaran Seni

kusnadi@uny.ac.id

14

Dr. Wenti Nuryani, M.pd.

Pendidikan Seni

wenti_nuryani@uny.ac.id

15

Drs. Supriyadi Hasto Nugroho, M.Sn.

Penciptaan Seni

supriyadi_hasto@uny.ac.id

16

Dr. Rumiwiharsih S.Pd

Evaluasi Pembelajaran Seni

rumiwiharsih@uny.ac.id

17

Dra. Titik Agustin, M.Pd.

Pendidikan Seni

titik_agustin@uny.ac.id

18

Dra. Pramularsih Wulansari, M.Sn.

Penciptaan Seni

pramularsih@uny.ac.id

19

Dra. EMG Lestantun M.K., M.Sn

Pengkajian Seni

lestantun@uny.ac.id

20

Tresna Maya Sofa, S.Pd., M.Pd.

Pendidikan Seni

tresna.maya.sofa@uny.ac.id

21

Danang Anikan Fajar SS, S.Pd., M.Pd

Pendidikan Seni

danangaanikan@uny.ac.id